Stabilný ako pevne zasadený strom

Stabilný ako pevne zasadený strom

A bude jako strom, zasadený [a pestovaný] nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu [a dospeje]. – ŽALM 1:3

Stabilita je niečo, čo všetci potrebujeme. Jeremiáš 17:8 a Žalm 1:3 nám dávajú pokyny, aby sme boli ako pevne zasadené stromy. Prvý Petrov 5:8 hovorí, že musíme byť vyvážení a striedmi (ovládať sa), aby nás satan nezožral. Aby sme mu vedeli odolať, musíme byť zakorenení, založení, silní, nepohnuteľní a odhodlaní v Kristovi.

Ježiš je tou najlepšou pôdou, kde je možné sa zakoreniť. Môžeš sa na Neho spoľahnúť, že bude stabilný – stále ten istý Ježiš, vždy verný, lojálny, pravdivý vo Svojom Slove a zrelý. On nie je raz taký a inokedy iný. Nemení sa okolnosťami, takže ak si v Ňom zakorenený, tak ani ty sa okolnosťami nezmeníš.

Boh nám chce dať moc, aby sme ostali pevní aj v zlých okolnostiach. Chce, aby sme boli stabilní ako pevne zasadené stromy, ale my si vyberáme, kde budeme zasadení. Budeš zakorenený vo svete? Vo svojich emóciách? Vo svojich okolnostiach? Vo svojej minulosti? Alebo sa dnes rozhodneš zasadiť sa do Krista? Žiadam ťa, aby si sa spoliehal na Neho. Jeho stabilita môže byť dnes tvoja.


Modlitba

Bože, chcem byť pevne zakorenený v Tebe. Nikdy sa nemeníš, takže viem, že sa môžem na Teba spoľahnúť, že ma udržíš stabilným za každých okolností.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon