Stíchni A Spoznaj Boha

Stíchni a spoznaj Boha

Utíchnite a poznajte (uvedomte si a porozumejte), že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi! Žalm 46:11

Mnoho ľudí dnes uteká od jednej veci k druhej. Sú závislí na aktivite a ja som zvykla byť jednou z takýchto ľudí!

Dlho som mala pocit, že neustále musím niečo hľadať. Musela som byť zapojená a súčasťou všetkého, čo sa dialo. Myslela som, že si nemôžem dovoliť nič vynechať, pretože som nechcela, aby sa dialo niečo, o čom by som nevedela. Nemohla som sa upokojiť. Vždy som musela niečo robiť. Nebola som ľudská bytosť – bola som ľudská „činnosť“.

Našťastie som zistila, že ak budeme v pokoji a nezoberieme veci do svojich vlastných rúk, uvidíme úžasnú Božiu moc, ktorá pôsobí v našich životoch. Často sme vystresovaní do maxima jednoducho preto, že sa stále snažíme robiť veci, ktoré môže urobiť jedine Boh. Boh nás chce viesť, ale, aby sme vnímali Jeho nasmerovanie, musíme byť ticho! Nájdite si denne čas na počúvanie. Máme dve uši a len jedny ústa, takže Božím zámerom musí byť, aby sme viac počúvali ako rozprávali.

Keď máme plány a zámery, môžeme ich podriadiť Bohu (uznať Ho) a uistiť sa, že tiež máme aj pokoj.


Boh dáva svoje najvýznamnejšie a najlepšie tým, ktorí Mu dôverujú. Utíchnite a dovoľte Mu, aby ukázal svoju silu vo vašom živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon