Stoja „-čania“ proti tebe?

Stoja „-čania“ proti tebe?

Neskôr Jošafáta napadli Moábčania, Ammónčania a s nimi niektorí Meunci. (2.PARAPLYPOMENOM 20:1, SEB)

V dnešnom verši Moábčania, Ammónčania a Meunčania išli proti kráľovi Jozafatovi a obyvateľom Judska. Na iných miestach v Starom Zákone boli Jebuzejčania, Chetičania a Kanánčania pôvodcami problémov pre Boží ľud.

Ale v našom živote sú to „strach-čania“, „choroba-čania“, „stres-čania“ „finančný problém-čania“, „nevrlí sused-čania“ atď..

Zaujímalo by ma, ktorí „-čania“ práve teraz prenasledujú vás? Nech už sú to ktorýkoľvek z nich, môžete sa poučiť z odpovede kráľa Jozafáta „-čanom“, ktorí boli proti nemu. Hoci spočiatku sa diabol snažil napadnúť kráľa strachom, Jozafát rýchlo urobil obranné opatrenia: začal hľadať Pána. Jozafát bol taký odhodlaný počuť od Pána, že dokonca vyhlásil pôst v celom svojom kráľovstve. Vedel, že potrebuje počuť od Boha. Potreboval bojový plán a iba Boh mu mohol dať taký, ktorý bude víťazný.

Rovnako ako Jozafát, aj my by sme si mali rozvinúť zvyk utekať k Bohu a nie k ľuďom, ak máme ťažkosti. Mali by sme Ho hľadať skôr, ako by sme sa mali radiť svojou vlastnou múdrosťou alebo sa pýtať iných ľudí na ich názor. Musíme si položiť otázku, či: „Ak čelíme problému, utekáme k telefónu alebo k trónu?” Boh si môže použiť človeka, aby nám poradil, ale vždy musíme najprv hľadať Jeho.

Počutie Božieho hlasu je skvelý spôsob boja proti strachu. Keď Ho počujeme, viera napĺňa naše srdcia a strach odchádza preč. Jozafát vedel, že potrebuje počuť od Boha už pred stáročiami a my aj v dnešnej dobe máme rovnakú potrebu. Hľadaj Boha a počúvaj Jeho hlas aj dnes.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Popros Boha, aby ťa ochránil od „-čanov“ v tvojom živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon