Tešiteľ

Tešiteľ

„Ja, ja som vaším Tešiteľom!…“ (IZAIÁŠ 51:12, SEP)

Rôzne mená Ducha Svätého opisujú Jeho charakter a Jeho službu v našich životoch. Voláme Ho naším Učiteľom, Pomocníkom, Prímluvcom, Obhajcom a Tým, ktorý posilňuje. Tieto mená zjavujú, čo chce Duch Svätý pre veriacich urobiť. Dnes sa chcem zamerať na Neho ako na nášho Tešiteľa (pozri Ján 14:16).

Mnoho rokov som sa pravidelne hnevala na môjho manžela, pretože ma neutešoval v čase, keď som cítila, že to potrebujem. Som si istá, že sa snažil, ale až teraz si uvedomujem, že Boh nedovolil Daveovi aby ma utešil, pretože som namiesto toho potrebovala hľadať útechu u Ducha Svätého. Boh by mi poskytol útechu, ktorú som potrebovala, ak by som Ho o to jednoducho len požiadala.

Boh dovolí ľuďom, aby pre nás urobili len určité veci, ale nie viac. Dokonca aj tí ľudia, ktorí sú nám blízki nám nedokážu neustále dávať všetko, čo potrebujeme. Keď očakávame, že ostatní urobia pre nás to, čo môže urobiť len Boh, naše očakávania sú nasmerované na nesprávne miesto a vždy budeme sklamaní.

Božia útecha je oveľa lepšia ako útecha od kohokoľvek iného. Človek nám nikdy nemôže dať to, čo skutočne potrebujeme, pokiaľ ho Boh nepomaže, aby nám slúžil, a Boh to aj často robí. Napriek tomu je Boh naším jediným zdrojom skutočnej útechy a vo chvíli, keď ju potrebujeme, by sme mali ísť k Nemu a prijať ju takú, akú Boh uzná, že je pre nás správna. Ak ste dnes zranení povzbudzujem vás, aby ste požiadali Boha o Jeho útechu.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Hľadaj a prijmi útechu od Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon