„To sväté“

„To sväté“

„A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch príde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni [ako žiarivý oblak], a preto aj to splodené sväté (čisté, bezhriešne) bude sa volať Syn Boží.“ (LUKÁŠ 1:35)

Panna Mária otehotnela pôsobením Ducha Svätého, ktorý na ňu zostúpil a podľa dnešného verša vsadil do jej lona „to sväté“. Duch svätosti bol do nej vsadený ako Semeno. Semeno v jej lone vyrástlo v Syna Božieho a Syna človeka, ktorý bol nevyhnutný na oslobodenie ľudí od hriechov.

Keď sme znovuzrodení, podobne sa to deje aj v nás. „To sväté“, Duch svätosti je do nás zasadený ako Semeno. Keď to semeno polievame Božím Slovom a bránime tomu, aby ho „burina svetskosti“ udusila, vyrastie z neho obrovský strom spravodlivosti, ktoré Biblia nazýva „sadením Hospodinovým, aby bol oslávený“ (Izaiáš 61:3).

Božie Slovo nás vyučuje, aby sme sa snažili o svätosť (pozri Židom 12:14). Ak je naše srdce zamerané na toto úsilie, Duch svätosti nám pomáha. Ak chceme byť svätí, musíme byť naplnení Duchom Svätým a dovoliť Mu, aby k nám rozprával, naprával nás, viedol a pomáhal nám v každej oblasti nášho života.

Zalievajte semeno Božím Slovom a dovoľte Duchu Svätému, aby k vám rozprával a naučil vás, ako mu pomôcť rásť.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Duch Svätý túži byť tvojím blízkym spoločníkom, vyučuje ťa a vedie do svätosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon