Tvoj priateľ na každý deň

Tvoj priateľ na každý deň

„Večer i ráno i na poludnie sa budem úpenlivo modliť a pokorne a nástojne volať, a vyslyší môj hlas.“ (ŽALM 55:18 ROH)

Rozvíjanie priateľstva s Bohom je podobné, ako rozvíjanie priateľstva s kýmkoľvek na zemi. Vyžaduje si čas. Pravdou je, že môžete byť tak blízko k Bohu, ako chcete, všetko však závisí od času, ktorý ste ochotní investovať do svojho vzťahu s Ním. Povzbudzujem vás, aby ste Ho spoznávali trávením času v modlitbe a v Jeho Slove. Vaše priateľstvo s Bohom sa tiež bude prehlbovať, keď s Ním budete pravidelne kráčať a budete zakúšať Jeho vernosť. Rozdiel medzi budovaním priateľského vzťahu s Bohom a s inými ľuďmi je v tom, že v Bohu budete mať priateľa, ktorý je dokonalý! Ten, ktorý vás nikdy neopustí a ani nezanechá. Ten, ktorý je verný, spoľahlivý, milujúci a odpúšťajúci.

Urobte budovanie priateľstva s Bohom svojou prioritou a pozvite Ho, aby bol dôležitou súčasťou všetkého, čo každodenne robíte. Zahrňte Ho do svojich myšlienok, do rozhovorov a do všetkých svojich každodenných aktivít. Neutekajte k Nemu len vtedy, keď ste zúfalí. Rozprávajte s Ním v obchode s potravinami, keď šoférujete auto, češete si vlasy, venčíte psa alebo varíte večeru. Pristupujte k Nemu ako k svojmu partnerovi a priateľovi, jednoducho odmietajte robiť čokoľvek bez Neho. Naozaj sa chce zapojiť do každej oblasti vášho života. Vypustite Boha z „nedeľnej krabice“ a dovoľte Mu, aby prišiel do vášho pondelka, utorka, stredy, štvrtka, piatka, soboty a tiež celej nedele. Nesnažte sa Ho udržať vo vašej náboženskej časti, pretože chce mať voľný prístup každej oblasti vášho života. Chce byť vašim priateľom

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh je tvojim Pánom, ale chce byť aj tvojim priateľom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon