Uč sa z Pavlových modlitieb

Uč sa z Pavlových modlitieb

„[Vždy sa modlím] žeby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním jeho.“ (EFEŽANOM 1:17)

Chcem sa dnes zamerať na niektoré Pavlove modlitby. Keď som čítala jeho modlitby v Efežanom, Filipanom a Kološanom, cítila som sa zle z telesnosti mojich modlitieb. Pavlove modlitby na mňa tak silne zapôsobili, že odvtedy sa môj modlitebný život zmenil. Videla som, že Pavol sa nikdy nemodlil, aby ľudia mali ľahký život alebo boli oslobodení od ťažkostí. Namiesto toho sa modlil, aby boli schopní dobre znášať všetko, čo im prišlo do cesty, aby boli trpezliví, vytrvalí a boli živým príkladom Božej milosti pre iných ľudí. Modlil sa za veci, ktoré sú pre Boha dôležité a zo skúsenosti vás môžem ubezpečiť, že ak sa modlíme takýmto spôsobom, Boh uvoľňuje neuveriteľnú moc. Mali by sme sa oveľa viac starať o svoj duchovný stav, než o získanie všetkých vecí, ktoré chceme.

Dnešný verš je príkladom Pavlových modlitieb. Učí nás modliť sa za ducha múdrosti a zjavenia – musí to byť jednou z našich primárnych požiadaviek. V skutočnosti verím, že prosiť Boha o zjavenie – duchovný náhľad a pochopenie – je jednou z najdôležitejších modlitieb, ktoré sa môžeme modliť. Zjavenie znamená „odhalenie“ a my potrebujeme požiadať Boha, aby nám odhalil všetko, čo nám v Kristovi patrí. Potrebujeme, aby nám zjavil a odkryl pravdy Slova, aby sme pochopili, ako sa modliť za seba a za druhých. Keď vám niekto povie o biblickom princípe alebo o duchovnej pravde, je to nejaká informácia. Avšak, ak vám Boh pomôže to pochopiť, stane sa to zjavením. Zjavenie je niečo, vďaka čomu sa stáva pravda skutočnou, ktorú vám nič a nikto nemôže zobrať.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Prestaň prosiť Boha o veci a namiesto toho, Ho požiadaj o viac Jeho prítomnosti vo svojom živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon