Udržuj svoj prijímač nezahltený

Udržuj svoj prijímač nezahltený

„Pán, Hospodin, mi dal jazyk učeníkov… Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci [ako ten, ktorý je vyučovaný]. Pán, Hospodin, mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil.“ (IZAIÁŠ 50:4-5, SEB)

Prvým krokom pri počutí od Boha je viera, že Ho môžeme počuť. Mnoho ľudí chce počuť od Boha, ale v skutočnosti ani neočakávajú, že by Ho počuli. Hovoria: „Ja proste nemôžem počuť Boha, nikdy so mnou nerozpráva.“

Títo ľudia majú vo svojich „prijímačoch“ príliš veľa porúch na to, aby Ho počuli. Ich uši sú zahltené príliš veľkým počtom správ prichádzajúcich z bezbožných zdrojov. Potom, v dôsledku toho, len ťažko dokážu rozoznávať, čo im Boh naozaj hovorí.

Nie je dobré, ak Boh s nami rozpráva a my neveríme, že Ho môžeme počuť. Podvodník, diabol, nechce, aby sme si mysleli, že Boha môžeme počuť. Nechce, aby sme verili, preto posiela malých démonov, ktorí stoja okolo a vo dne v noci nám hovoria, že nemôžeme počuť Boha. My však môžeme povedať: „Je napísané, že Boh mi dal schopnosť Ho počuť a počúvať, že mi otvoril uši,“ (pozri Žalm 40:7). Božie Slovo vyhlasuje, že všetci veriaci majú schopnosť počuť a počúvať Boha, a nechať sa viesť Duchom Svätým.

Ježiš neustále počul od Otca. Mnoho ľudí, ktorí stáli okolo Ježiša, keď k Nemu Boh hovoril, počulo iba to, o čom si mysleli, že je hrom (pozri Ján 12:29). Ak máte problém počuť Boha, povzbudzujem vás, nájdite si každý deň chvíľku a vyznajte, že veríte, že Ho môžete počuť. Ak vyznáte, že veríte vo svojom srdci, vaša myseľ bude obnovená a začnete očakávať, že naozaj budete počuť Boha.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Namiesto toho, aby si sa cítil pod tlakom ohľadom počutia od Boha, dôverujte Mu, že s vami rozpráva.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon