Úprava tvojho postoja

Úprava tvojho postoja

Obnovte sa duchom svojej mysle [majte čistý duševný a duchovný postoj]. EFEŽANOM 4:23

Boh chce, aby sme si vždy zachovali dobrý postoj z dvoch dôvodov. Po prvé, oslavuje Ho to a povzbudzuje ostatných, aby zostali pozitívni, keď majú problémy. Po druhé, umožňuje Mu to pôsobiť v našich životoch, prinášať pomoc a vyslobodenie z našich bojov.

Mať vždy dobrý postoj je ťažké, pokiaľ to neprijmeme skrze Božiu milosť. Ježiš povedal, že bez Neho by sme nemohli robiť nič (Ján 15:5), ale skrze Neho môžeme robiť všetko (Filipanom 4:13).

Nečakajte, kým budete v pokušení mať zlý postoj, ale modlite sa každý deň, aby ste bez ohľadu na to, čo vám príde do cesty, mali dobrý postoj. Vždy budeme v pokušení, ale môžeme sa modliť, aby sme pokušeniu nepodľahli.

Dobrý postoj je jednou z našich najväčších devíz. Udržuje nás v nádeji bez ohľadu na to, čo sa deje v našom živote.


Poproste Boha, aby vždy naplnil váš postoj svojim Svätým Duchom!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon