Urob Boha svojím zdrojom uznania

Urob Boha svojím zdrojom uznania

Hospodin Zástupov je s nami, pevnou vežou (pevnosťou) vysokou nám je Bôh Jakobov. Sélah [zastav sa a pokojne o tom rozmýšľaj]. – ŽALM 46:12

Epidémia neistoty kradne radosť zo života mnohým ľuďom v našej dnešnej spoločnosti a spôsobuje tým veľké problémy v ich vzťahoch. Poznám, aké dôsledky môže mať neistota v našich životoch, pretože som to sama zažila. Viem, čo dokáže s človekom urobiť.

Tí, ktorí sú si neistí, často hľadajú uznanie od druhých, aby prekonali svoje pocity odmietnutia a nízkeho sebavedomia. Sú závislí od uznania inými ľuďmi

Keď zápasíme s neistotou, len jedna vec nás vyslobodí, a síce Božia pravda. Pravdou je, že nepotrebujeme dostávať od ľudí to, čo nám Boh dáva zdarma: lásku, prijatie, uznanie, bezpečie, hodnotu a význam.

On je naším Útočiskom, našou Vysokou Vežou, našou Silou, našou Pevnosťou v čase súženia a našou Skrýšou (pozri Žalm 9:10; 31:4; 32:7; 37:39; 46:12). Naša hodnota, význam, prijatie a uznanie pochádza od Neho. Pokiaľ ich máme, máme tie najcennejšie veci na svete.

Ak sa zameriaš na Neho, budeš povýšený na novú úroveň slobody, staneš sa sebavedomým, zrelým človekom, akým si bol stvorený.


Modlitba

Pane, v Tebe hľadám bezpečie. Zameriavam sa na pravdu – Ty si moje útočisko a sila. Dávaš mi lásku a prijatie. Len v Tebe som si plne sebaistý.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon