Urob Boha svojou „jedinou vecou“

Len jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života… – ŽALM 27:4

Život by nemal byť komplikovaný. Ježiš nezomrel preto, aby sme žili komplikovaným, frustrovaným a nešťastným životom. Ján 10:10 hovorí, že On zomrel za nás, aby sme mohli mať život a užívať si ho. Práve ten moment, kedy sa všetko začne komplikovať, ti kradne radosť. Potrebujeme sa naučiť prestať sa stresovať a prestať žiť príliš zaneprázdneným životným štýlom.

Naopak, existuje aj jednoduchý životný štýl. Jednoduchosť znamená „jeden jediný, pozostávajúci z jednej veci, nepomiešaný“. Boh mi ukazoval, ako žiť jednoduchším životom. Ukázal mi, že jediným spôsobom, ako sa to dá, je starať sa len o „jednu vec“.

Boh len chce, aby On bol našou prioritou. Vo Svojom Slove nám hovorí, že nezdedíme Jeho kráľovstvo, pokiaľ k Nemu neprídeme tak jednoducho ako malé dieťa a nepovieme Mu: „Verím Ti.“

Znie to príliš jednoducho a možno to budeš chcieť skomplikovať… ale nekomplikuj to! Boží plán pre teba je jednoduchý. Možno to nebude dávať zmysel tvojej mysli, ale Boh nie je komplikovaný a ani nechce, aby si ty bol. Príď ešte dnes k Nemu a povedz Mu: „Verím Ti.“ Urob Ho svojou „Jedinou vecou“.

Modlitba

Bože, verím Ti. Nechcem žiť zaťažený komplikáciami, preto sa už dnes usilujem o jednoduchý život tak, že Ťa robím „Jedinou vecou”, ktorú hľadám. Veď ma do Svojho jednoduchého plánu pre mňa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon