Usiluj sa o Danielovu výnimočnosť

Daniel časom vynikol nad vysokými úradníkmi aj satrapmi, pretože mal výnimočného ducha a kráľ zamýšľal ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. – DANIEL 6:3

Daniel je v Biblii opísaný ako muž s „výnimočným duchom“. Žil život, ktorý oslavuje Boha bez ohľadu na to, čo ho to stálo.

Daniel miloval Boha a bol neochvejný v oddanosti Mu slúžiť. Výsledkom toho bolo, že Boh mu dal priazeň u kráľa, ktorý ho povýšil nad ostatných vodcov v krajine. Jeho oddanosť Bohu však bola preskúšaná.

Vodcom sa nepáčilo, že kráľ si Daniela obľúbil. Takže zmanipulovali kráľa, aby podpísal dekrét, ktorý zakazoval ľuďom na 30 dní modliť sa k inému bohu ako ku kráľovi. Porušenie tohto dekrétu znamenalo, že človek bude hodený do jamy levovej.

Dávid sa nepodriadil tomuto dekrétu – viac sa zaujímal o dodržiavanie záväzku voči Bohu. Ak poznáš tento príbeh tak vieš, že Boh ho ochránil a nakoniec bol oslávený.

Chcem ťa povzbudiť, aby si žil s rovnakým výnimočným duchom. Buď odhodlaný žiť pre Boha v každej oblasti svojho života. Ak to urobíš, naplníš svoj skutočný zámer a osláviš Boha vo všetkom, čo robíš, rovnako ako Daniel.

Modlitba

Pane, zaväzujem sa k životu výnimočnosti, rovnako ako Daniel. Vlož do mňa „výnimočného ducha“, aby som Ti mohol slúžiť celým srdcom vo všetkom, čo robím.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon