Už Žiadna Vina Alebo Obvinenie

Už Žiadna Vina Alebo Obvinenie

A tak teraz už nieto [neexistuje] nijakého odsúdenia (žiadne odsúdenie za neprávosť) tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, [a] ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha.. Rimanom 8:1(ROH)

Jedným z hlavných problémov mnohých veriacich je opakovaný pocit viny a odsúdenia za minulé hriechy, ktoré im už boli odpustené. Satanovým veľkým potešením je vyvolať v nás zlý pocit zo seba samých a jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je vyvolať v nás pocit viny. Aj keď je to falošná vina, ak ju prijmeme, sme ňou nepriaznivo ovplyvnení.

Biblia vyučuje, že skrze Ježišovu krv máme úplne odpustenie a dokonalú slobodu od odsúdenia. Nepotrebujeme k Jeho obeti na kríži ešte pridávať našu vinu. To, čo urobil On je viac než dostatočné.

Ak sa vám diabol pokúsi znovu pripomenúť hriech vo vašej mysli skrze obvinenie a odsúdenie, povedzte mu: „Ten hriech mi už bol odpustený! Bolo o to postarané, preto sa ja o to už viac nestarám.“ Zistíte, že prehlasovanie nahlas vám častokrát pomôže, pretože tým vyjadrujete svoje postavenie na strane Božieho Slova. Oznámte nepriateľovi, že Kristus vás oslobodil.


Nezostávajte len sedieť a nepočúvajte diablove obvinenia a lži. Naučte sa mu odpovedať pravdou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon