Uzdravenie Zničených Emócii

Uzdravenie zničených emócii

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu [fyzickú a duchovnú], uväzneným otvorenie žalára. Izaiáš 61:1

Emocionálne uzdravenie je dôležitá téma, pretože nás vnútorný život je oveľa dôležitejší ako náš vonkajší život. Rimanom 14:17 nám hovorí, že Kráľovstvo Božie nie je pokrm alebo nápoj (nie vonkajšie veci), ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom (vnútorné veci). Tiež Lukáš 17:21 hovorí, že Kráľovstvo Božie je medzi vami.

Kvôli zneužívaniu, ktoré bolo v mojom živote, keď som bola dieťa, bola som dlhý čas „emocionálnym väzňom“, ale Boh ma uzdravil a premenil ma Jeho láskou. To isté môže urobiť aj pre vás!

V Izaiášovi 61 Pán povedal, že prišiel uzdraviť skrúšených srdcom. Verím, že hovorí o tých, ktorí sú vo vnútri zlomení, ti zdrvení a zranení vnútorne, v duši. Ježiš vás chce vyviesť von z emocionálnej devastácie a voviesť na miesto zdravia, celistvosti a blízkosti k Bohu. Pozvite Ho do každej oblasti vášho srdca a duše, dovoľte Mu začať dielo uzdravovania!


Boh sa s vami stretne kdekoľvek budete a pomôže vám dostať sa tam, kde potrebujete byť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon