Užívaj si každý krok na ceste

Radujte sa v Pánovi vždy [radujte sa, radujte sa v Ňom]! Opakujem: radujte sa! FILIPANOM 4:4

Pavol cítil, že radosť z Božej dobroty je taká dôležitá, že nám v tomto verši z Filipanom opakuje dvakrát, aby sme sa radovali. V nasledujúcich veršoch nás nabáda, aby sme sa kvôli ničomu netrápili a neobávali, ale aby sme sa modlili a ďakovali Bohu vo všetkom – nie až potom, keď všetko skončí.

Ak budeme čakať, kým bude všetko dokonalé a až potom sa budeme radovať a ďakovať, veľa zábavy si neužijeme. Naučiť sa radovať sa zo života aj uprostred náročných okolnosti je jedným zo spôsobov, ako sa priblížiť k Bohu. Pavol tiež píše, že „… my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej sťa v zrkadle meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ (2.Korinťanom 3:18). To znamená, že sa môžeme tešiť zo slávy, ktorú zažívame na každej úrovni nášho rozvíjania sa, pretože každý nový deň je ďalším krokom k osobe, na ktorú nás Boh formuje.

Keď som prvýkrát začala slúžiť, moje šťastie záviselo od okolnosti. Nakoniec mi Pán ukázal bránu ku šťastiu. Dal mi prielom tým, že ma naučil, že plnosť radosti sa nachádza v Jeho „prítomnosti“ – nie v Jeho „daroch“ (Žalm 16:11).


Pravú radosť objavíme, keď hľadáme Božiu tvár.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon