V duchu a v pravde

V duchu a v pravde

„Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.“ (JÁN 4:24, SEP)

S Bohom komunikujeme prostredníctvom svojho ducha. Ježiš v dnešnom verši povedal, že Boha musíme uctievať v duchu a pravde. Byť úplne otvorení a pravdiví voči Bohu je jedným zo spôsobov, ako s Ním rozvíjať dôverný vzťah. Aj tak o nás všetko vie, takže nie je dôvod, aby sme boli k Nemu neúprimní. Povedzte Mu, ako sa cítite, čo zlé ste urobili a aké sú vaše túžby. Rozprávajte s Bohom úprimne, ako s dobrým a dôveryhodným priateľom.

Sú chvíle, keď viem, že Boh chce, aby som niečo urobila a ja Mu úprimne poviem, že to nechcem urobiť, ale že to urobím v poslušnosti, pretože Ho milujem. Predstieranie a dôverný vzťah s Bohom nebudú spolu fungovať. Jedna moja priateľka mi raz povedala, že hoci vedela, že by mala dať financie do Božieho kráľovstva, nechcela to urobiť. Bola k Bohu úprimná a povedala Mu: „Urobím to, ale v skutočnosti to nechcem, preto Ťa prosím, aby si mi dal túžbu na dávanie.“ Z tejto mojej priateľky sa nakoniec stala veľmi štedrá žena a robila to s radosťou.

Iba pravda nás oslobodí (pozri Ján 8:32). Božie Slovo je pravda. Hovorí, čo tým myslí a myslí to, čo hovorí. Keď urobíme niečo zlé, musíme byť k Bohu úprimní. Nazvite hriech tým, čím je. Ak ste boli chamtiví, nazvite to chamtivosťou. Ak ste žiarlili, nazvite to žiarlivosťou. Ak ste klamali, nazvite to klamstvom. Poproste Boha o odpustenie a prijmite odpustenie vierou.

Ak uctievame Boha, musíme to robiť z ducha a v pravde, úprimnosti a poctivosti. Ak máme pocit, že náš priateľ klame, často hovoríme: „Buď pravdivý“, čo znamená, že ho žiadame, aby prestal klamať a predstierať. Myslím si, že Boh od nás chce to isté.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Buď pravdivý!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon