Veľmi mocná modlitba

Veľmi mocná modlitba

„… Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú.“ (MATÚŠ 5:44)

Jednou z najmocnejších modlitieb, aké sa môžete modliť, je modlitba za svojich nepriateľov. Ak chcete vidieť niekoho, kto je mocný v modlitbe, hľadajte človeka, ktorý sa prihovára za nepriateľa. Verím, že Boh nás extrémne žehná, ak sa prihovárame za tých, ktorí nás urazili alebo zradili.

Pamätáte sa na Jóba? Musel sa modliť za svojich priateľov potom, čo ho naozaj zranili a sklamali. Ale hneď po tom, ako sa pomodlil, Boh začal obnovovať jeho život. V skutočnosti mu Boh vrátil dvakrát toľko, koľko stratil (pozri Jób 42:10)! Modliť sa za niekoho, kto nám ublížil má moc, pretože keď to robíme, kráčame v láske k tejto osobe a poslúchame Božie Slovo.

V dnešnom verši môžeme počuť Boží hlas. Čo nám Ježiš v tomto verši hovorí? Prikazuje nám modliť sa za našich nepriateľov. Keď premýšľate o ľuďoch, ktorí vás využívali, zneužívali, obťažovali a hovorili o vás zlé, žehnajte im, nepreklínajte ich. Modlite sa za nich. Boh vie, že žehnať svojich nepriateľov nie je ľahké a možno sa vám do toho ani nechce. Nerobte to však preto, že to tak cítite, robte to pre svojho Pána. Rozhodnúť sa žehnať namiesto preklínania má v duchovnej oblasti veľkú moc a Boh vďaka tomu môže urobiť vo vašom živote veľké veci.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nedovoľ, aby ťa zlomyseľní ľudia stiahli na svoju úroveň tým, že ťa budú pokúšať, aby si sa správal tak, ako oni.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon