Viac a viac milosti

Viac a viac milosti

Dáva však väčšiu milosť (moc Ducha Svätého, aby sme sa v plnej miere stretli s týmto zlým sklonom a všetkým ostatným); preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným (tým, ktorí sú dostatočne pokorní prijať Ho) dáva milosť [ustavične]. JAKOB 4:6

Všetky ľudské bytosti majú sklony k zlým veciam, ale Jakob nás učí, že Boh nám dá stále viac milosti, keď takáto situácia nastane.

Väčšinu svojho kresťanského života som strávila snahou prekonať svoje nesprávne motívy a úmysly. Všetky moje pokusy mi však priniesli len veľa frustrácie. Musela som prísť na miesto, kde som sa pokorila a naučila sa, že Boh dáva milosť pokorným – nie pyšným. On pomáha tým, ktorí sú dosť pokorní na to, aby o to požiadali.

Máme svoje predstavy o tom, čo môžeme dosiahnuť, ale často si o sebe myslíme viac, ako by sme mali. Mali by sme mať postoj pokory a vedieť, že bez Boha nemôžeme nič urobiť.

Ak plánujete svoju vlastnú cestu, snažíte sa veci uskutočniť v sile svojho vlastného tela, potom ste frustrovaní. Pravdepodobne ste si povedali: „Nezáleží na tom, čo robím, zdá sa, že nič nefunguje!“ Nič ani nebude fungovať dovtedy, kým sa nenaučíte dôverovať Božej milosti.
Relaxujte. Dovoľte Bohu byť Bohom. Prestaňte byť na seba takí tvrdí. Zmena je proces, ktorý vás postupne približuje k Nemu. Ste na ceste, tak si ten výlet užite.


Ak túžite byť slobodní, buďte ochotní vymeniť ľudskú námahu za dôveru Bohu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon