Viera A Milosť

Viera a milosť

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efežanom 2:8-9

Je úžasné uvedomiť si, že spasenie prichádza skrze Božiu milosť, ktorá je zadarmo a dá sa ľahko prijať jednoduchou detskou vierou. Našťastie nemusíme ťažko pracovať pre naše spasenie, pretože Ježiš už všetko urobil. Prijímame to len vierou! Verím, že rovnakým spôsobom, akým prijímame odpustenie svojich hriechov a večný život (spasenie), by sme mali žiť svoje každodenné životy. Mali by sme našu mieru zmiešať so všetkým, čo robíme.

Viera je opieranie sa celej našej ľudskej osobnosti o Boha, v absolútnej dôvere v Jeho moc, Jeho múdrosť a Jeho dobrotu. Keď kráčame životom opierajúc sa o Neho úplne vo všetkom, On nás vždy povedie a dá nám silu a schopnosti urobiť všetko, čo potrebujeme urobiť. Dobrou správou je, že sa nikdy nemusíme pokúšať robiť veci svojou vlastnou silou! Boh poslal Ducha Svätého, On je našim Pomocníkom, takže požiadajte a prijmite pomoc, ktorú dnes a každý deň potrebujete, odpočívajte v Božej láske, milosti a milosrdenstve.


Vymeňte všetok svoj strach, obavy a starosti za jednoduchú vieru a užite si svoj deň!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon