Viera A Spokojnosť

Viera a spokojnosť

… Lebo ja som sa naučil vystačiť (byť spokojný a nebyť znepokojený) s tým, čo mám.. Filipanom 4:11 (SEB)

Biblia nás vyučuje, aby sme boli spokojní bez ohľadu na naše okolnosti (Židom 13:5). Nemusíme byť z ničoho podráždení, nech sa deje čokoľvek. Namiesto toho sa môžeme modliť a povedať Bohu, čo potrebujeme. Zatiaľ čo budeme čakať, kým sa On pohne, môžeme byť vďační za všetko, čo už Boh pre nás urobil (Filipanom 4:6).

Zistila som, že tajomstvom spokojnosti je poprosiť Boha o to čo chceme, vediac, že ak je to správne, On to v pravý čas naplní. A ak to nie je správne, On urobí niečo oveľa lepšie, než o čo sme Ho požiadali.

Je dôležité, aby sme sa naučili úplne Mu dôverovať, ak sa niekedy chceme tešiť z pokojného života. Máme príležitosť rozjímať o tom, čo Boh urobil v našom živote, namiesto toho, aby sme stále rozmýšľali nad tým, čo Boh ešte urobí.

Boh vás miluje. Je to dobrý Boh, ktorý chce byť blízko vás. Buďte spokojní s vedomím, že Jeho cesta je dokonalá a prináša so sebou veľkú odmenu pre tých, ktorí Mu dôverujú (Židom 10:35).


Aj keď to niekedy vyzerá, že sa nič nemení, Boh pracuje v skrytosti, v zákulisí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon