Viera vidieť sa Božími očami

Viera vidieť sa Božími očami

…ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. —1. JÁN 4:4

Čomukoľvek čelíš, alebo len budeš čeliť v živote, Boh ti už na to dal vieru. Možno to tak nevyzerá a možno necítiš, že máš na to, aby si to prekonal, ale viera v Boha sa nezakladá na našich okolnostiach ani na tom, ako sa cítime.

Nepriateľ by bol rád, keby si veril, že nemáš šancu v živote, že si príliš slabý, príliš chudobný, príliš čokoľvek. Boh ťa vidí inak. Boh ťa vidí očami lásky. Vidí, kto si v Kristovi – kým sa môžeš stať a čo do teba investoval – a nie to, čo vidíš ty alebo ostatní.

Vidieť sa spôsobom, akým ťa vidí Boh, vedie k životu ohromného víťazstva.

Vyžaduje to však vieru. Nestačí len počuť, že Boh ťa miluje a vidí ťa ako svoje dieťa – musíš tomu aj uveriť. Vyžaduje to vieru pohnúť sa vpred a prekonávať životné výzvy. Viera nefunguje, pokiaľ nevieš, ako ju uvoľniť. Musíš uvoľniť svoju vieru, aby fungovala.

Vieru uvoľňujeme cez naše slová, skutky a samozrejme cez modlitbu. Je na nás, aby sme konali.

Prvý Ján 4:4 je verš, ktorý kresťania často citujú, a skoro vždy, keď poviem tento verš v cirkvi alebo na konferencii, všetci tlieskajú a fandia. Ale koľko ľudí naozaj verí, že Ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete?

Pravdou je, že Ten Jeden v tebe je väčší a miluje ťa. Tak rozšír svoju vieru dnes a viď sa spôsobom, akým ťa vidí Boh. Nie je dôležité, čo nepriateľ chce, aby si videl, ani to, ako veci možno vyzerajú. Naša viera víťazí cez toho Jedného, ktorý žije v nás!


Modlitba

Bože, verím, že ma miluješ a dal si mi silu víťaziť. Ako Tvoje dieťa budem konať vierou, ktorú si mi dal na každý deň. Budem Ti dôverovať a prekonávať prekážky, ktoré mi prídu do cesty.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon