Víťazstvo Nad Stresom

Víťazstvo nad stresom.

Ale teraz sme boli oslobodení od Zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom[života] [pod poslušnosťou vedenia (nabádania)] Ducha, a nie starým spôsobom [poslušnosťou] litery. Rimanom 7:6

V živote sú chvíle, keď musíme jednať so stresom, avšak môžeme byť nad tým alebo pod tým. Skrze vedenie a moc Ducha Svätého môžeme svoju prácu a povinnosti zvládať s ľahkosťou a nebyť pod stresom. Keď budeme nasledovať „nabádania“ Ducha, budeme vedieť ako máme zvládnuť každú situáciu s ktorou sa stretneme.

Každý z nás sa dostane do situácie, ktorá sa mu nepáči. Avšak, s Božou pomocou môžeme cez tieto okolnosti prejsť a zároveň sa vyhnúť stresu. Čím viac sa opierame o Boha a dôverujeme Mu, tým je náš život ľahší. Každá situácia v živote nie je „ľahká“, ale môžeme ju zvládnuť s tým, čo ja nazývam „ľahkosť Ducha Svätého“. Inými slovami, Boh nás zmocňuje, aby sme skrze Neho urobili čokoľvek, čo potrebujeme urobiť. On nás posilňuje a pomáha nám.

Boh nás povedie, ale musíme Mu dostatočne dôverovať, aby sme nasledovali Jeho pokyny. Nikdy nám nedá žiadnu radu, ktorá nie je v náš prospech a napredovanie v živote. Boh vás vedie na miesto víťazstva a triumfu, nie na miesto porážky. Keď budete nasledovať Jeho vedenie, verím, že zažijete menej stresu ako kedykoľvek predtým. On vás môže vyzvať, aby ste urobili niečo, čo chcete alebo aj čo nechcete, ale poslušnosť Jeho vedeniu nám bráni vydať sa nesprávnymi cestami v živote a plytvať časom a silou!


Jednoduché poslúchanie vedenia (nabádania) Ducha Svätého veľmi rýchlo prinesie úľavu od stresu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon