Vyhnite sa porovnávaniu

My sa totiž neodvažujeme prirátať alebo prirovnať k tým, čo odporúčajú samých seba. Ale sú aj nerozumní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirovnávajú, 2.KORINŤANOM 10:12

Ak ste sa vo svojom živote stretli s neistotou, dôležitým kľúčom k prekonaniu neistoty je toto: Nikdy sa neporovnávajte s nikým iným, pretože to vyvoláva pocity menejcennosti.

Naozaj vás chcem povzbudiť, aby ste sa prestali porovnávať s inými ľuďmi v tom, ako vyzeráte, akú pozíciu zastávate alebo ako dlho sa modlíte. Porovnávaním sa zameriavate na seba a maríte tým Boží plán pre váš život.

Existuje spôsob, ak chodíme v múdrosti, aby sme sa vyhli porovnávaniu našich skúšok so skúškami iných ľudí. Možno prechádzate niečím ťažkým, ale nepozerajte sa na niekoho iného a nehovorte: „Prečo sa mi to všetko deje, zatiaľ čo ty to máš také ľahké?“

Ježiš v minulosti odhalil Petrovi nejaké utrpenia, ktorými bude musieť prejsť. Peter chcel okamžite porovnávať svoje utrpenie a svoj životný údel s niekým iným, keď povedal: „A čo tento muž?“ Ježiš odpovedal: „Ak chcem, aby zostal (prežil, žil), kým neprídem, čo je teba do toho? [Čo ťa to zaujíma?] Ty poď za mnou!“ (Ján 21:22).

To je Jeho odpoveď aj pre nás. Nie sme povolaní porovnávať sa, ale len sa podriaďovať Jeho vôli pre nás.


Boh chce, aby ste vedeli, že ste jedineční a On má pre váš život jedinečný, individuálny plán.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon