Vyhrať boj vo vnútri

Vyhrať boj vo vnútri.

Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom [súboj iba s fyzickými protivníkmi] , ale… temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských (nadprirodzených) oblastiach. Efežanom 6:12 (ROH)

Satan proti nám bojuje a jednou z jeho taktík je spôsobiť, aby sme mali zlé pocity sami o sebe. Pripomína nám všetky naše zlyhania a slabosti, avšak musíme si uvedomiť, že Boh o nás všetko vie a aj tak nás miluje.
Bojujeme veľa bitiek, ale pravdepodobne najväčšou bitkou, ktorú bojujeme je bitka so sebou samým. Môžeme bojovať s pocitom, že sme mohli v živote dosiahnuť oveľa viac, než sme dosiahli. Môžeme mať pocit, že sme v mnohých smeroch zlyhali, avšak nemôžeme nič zmeniť tým, že sa budeme cítiť frustrovaní a vnútorne zápasíme. Len Boh nás môže zmeniť, ak Mu dôverujeme. On bude bojovať naše bitky a vyhrá. Našou úlohou je veriť, spolupracovať s Ním a nasledovať vedenie Ducha Svätého.

Je ťažké dostať sa na miesto, kde môžeme byť k sebe úprimní ohľadom našich hriechov a zlyhaní, našich neschopností, omylov a napriek tomu vedieť, že pred Bohom sme spravodliví kvôli tomu, čo pre nás Ježiš urobil, keď zomrel a vstal z mŕtvych. Ak zápasíte vo svojom vnútri sami so sebou, poznanie, že ste Božou spravodlivosťou v Kristovi je obrovským kľúčom k dosiahnutiu pokoja a duchovnej moci.


Môžeme byť zmenení, keď uctievame a pozeráme na Boha – nie, keď sa pozeráme sami na seba a na všetky svoje nedostatky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon