Výklad jazykov

Výklad jazykov

„… a inému výklad [tých] jazykov.“ (1.KORINŤANOM 12:10)

Keď niekto hovorí v jazykoch na verejnom stretnutí, posolstvo musí byť podľa 1.Korinťanom 14:27 vykladané. Niekedy som mala výklad alebo porozumenie posolstva v jazykoch. Prichádzajú ku mne ako vnem alebo poznanie v mojom duchu o tom, čo sa Boh snaží sprostredkovať tým, ktorí počúvajú.

Pre mnohých kresťanov sú tieto veci záhadou jednoducho preto, že o nich nemali žiadne vyučovanie. Verím, že žijeme v ťažkých časoch a potrebujeme všetku nadprirodzenú pomoc od Boha, ktorú môžeme dostať. Je dôležité nenechať sa zviesť, ale je tiež dôležité nebáť sa toho, že budeme oklamaní tak, že nakoniec skončíme uzavretí voči Božím darom.

Pavol povzbudzoval veriacich, aby sa modlili v jazykoch a tiež, aby sa modlili za výklad jazykov a ja verím, že my by sme mali robiť to isté. Dar výkladu nám umožňuje lepšie porozumieť tomu, čo sa modlíme, keď používame svoj osobný modlitebný jazyk. Výklad sa líši od prekladu. Nedostávame porozumenie od slova do slova, ale skôr všeobecné vnímanie toho, čo Boh hovorí svojmu ľudu.

Boh je Duch a my sme duchovné bytosti, ktoré sa musia naučiť byť citlivé vo svojom duchu na to, čo hovorí Boh. Povzbudzujem vás, aby ste si tieto veci preštudovali a prosili Boha o pochopenie všetkých Jeho úžasných darov. Dôležité je, aby ste si zachovali otvorenú myseľ a nasledovali vedenie Ducha Svätého, keď sa modlíte a hľadáte Boha.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Buď smelý a popros Boha, aby ťa viedol k pochopeniu Jeho tajomstiev a záhad.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon