Vymaň sa z formy

Vymaň sa z formy

Milovaný, nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha, ale kto robí zlé, nevidel (nerozlíšil ani nezažil) Boha [nemal o Ňom videnie a vôbec Ho nepozná]. – 3. JÁNA 1:11

Niekedy ľudia vo svete chcú, aby sme sa pripodobňovali ich image. Slovo pripodobňovať znamená „byť podobný formou či charakterom; správať sa podľa súčasných trendov alebo zvykov“.

Rimanom 12:2 hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu…“. 3. Jána 1:11 hovorí, že nenapodobňuj to, čo je zlé, ale napodobňuj dobré Božie veci.

Ľudia nás budú vždy hádzať do nejakej formy, sčasti kvôli ich vlastnej neistote. Potom majú lepší pocit z toho čo robia, ak to robí aj niekto iný. Len veľmi málo ľudí je schopných byť sami sebou a dovoliť ostatným, aby aj oni boli sami sebou.

Vieš si predstaviť, aký by bol svet krásny, keby sme to robili všetci? Každá osoba by bola sama sebou bez obáv a dovolila by druhým, aby tiež boli sami sebou? Potom by sme sa nesnažili napodobňovať a imitovať jeden druhého.
Chcem ťa dnes povzbudiť, aby si uveril, že môžeš byť tým, kto napodobňuje Krista a vymaniť sa z tej svetskej formy!


Modlitba

Duchu Svätý, zabráň mi padnúť do pasce prispôsobovania sa svetskej forme. Pomôž mi napodobňovať dobro a žiť ako Kristus.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon