Vyznaj Slovo

Vyznaj Slovo

„Môj jazyk bude ospevovať tvoju reč, lebo všetky tvoje prikázania sú spravodlivé.“ (ŽALM 119:172)

Božie Slovo je takým pokladom. Je plné múdrosti, nasmerovania, pravdy a všetkého, čo potrebujeme, aby sme žili zmysluplný, mocný a úspešný život. Musíme začleniť Slovo do našim modlitieb, vyznávať ho za každých okolností a v každej situácii. Slovo vyznávať znamená „hovoriť to isté ako…“, takže keď vyznávame Slovo, hovoríme to isté, čo hovorí Boh, sme s Ním v jednote. Ak naozaj chceme hlboký a živý vzťah s Bohom, musíme s Ním byť v jednote a nič nám v tom nepomôže tak ako vyznávanie Slova. Naše vyznanie posilňuje naše poznanie Slova a našu vieru v Boha, ktorá zvyšuje precíznosť a účinnosť našich modlitieb.

Aby sme však mohli Slovo vyznávať, musíme Slovo poznať, pretože s Bohom môžeme byť v jednote len vtedy, ak vieme čo povedal a čo urobil. Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí prosia Boha, aby im dal niečo, čo už majú. Dokonca sa často modlia, aby z nich urobil niekoho, kým už sú. Vtedy im chcem povedať: „Prestaňte sa takto modliť! Boh už urobil to, o čo Ho žiadate.“ Nie je potrebné prosiť Boha, aby vás požehnal, pretože On to už urobil. Bolo by lepšie, ak by povedali: „Bože, ďakujem Ti, že som požehnaný/á podľa Tvojho Slova.“ Modlitby, ktoré prosia Boha o niečo, čo nám už dal, sú úplne zbytočné. Keď sa modlíme Božie Slovo alebo Mu venujeme pozornosť, ctíme si Ho a pripomíname si, čo hovorí. Vždy, keď prehlasujeme Božie Slovo je z neba uvoľňovaná moc, ktorá mení veci na zemi!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Božie Slovo vychádzajúce z tvojich úst vo viere, je jednou z najmocnejších síl na nebi a aj na zemi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon