Zaplatiť cenu za sebakontrolu

V nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci.- RIMANOM 12:12

Mnohí kresťania si myslia, že by všetko v ich životoch malo byť jednoduché len preto, lebo sú kresťania. Ježiš nás však jasne varoval: „…Na svete budete mať súženie…“ (Ján 16:33).

Ježiš povedal, že budeme musieť jednať so svetskými problémami. Tieto veci sú súčasťou života, ktorým všetci musíme čeliť, až kým nezložíme svoje sebecké túžby a nenasledujeme Ho.

Apoštol Pavol napísal: „ale [ako boxer] do tvári bijem svoje telo [tvrdo s ním zaobchádzam, vychovávam ho cez utrpenia] a podmaňujem ho…“
(1. Korinťanom 9:27).

Pavol tu hovorí o sebadisciplíne. Byť sebadisciplinovaný znamená zomrieť hriešnym túžbam a robiť Božou milosťou správne veci bez ohľadu na to, čo za to musíš zaplatiť.

Nie je to vždy jednoduché. Zomrieť samému sebe nevyhnutne prinesie utrpenie, ale pamätaj – aj keď čelíš utrpeniu, je tu nádej, pretože Kristus premohol svet! Ako Pavol povedal: „v nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci.“

Modlitba

Bože, vopred sa rozhodujem Ťa potešiť bez ohľadu na to, či je moje telo ochotné alebo nie. Aj keby som mal trpieť za to, aby som naplnil Tvoju vôľu viem, že existuje nádej, lebo Tvoj Duch je vo mne a Ty si premohol svet.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon