Zasľúbenia, zasľúbenia

Zasľúbenia, zasľúbenia

„A nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu.“ (RIMANOM 4:20)

V Genezis 17:16 Boh prehovoril k Abrahámovi a zasľúbil mu dediča. Problém však bol v tom, že Abrahám a jeho manželka Sára boli starí – naozaj starí. On mal sto rokov a ona deväťdesiat, takže ich reprodukčné roky už dávno pominuli! Abrahám však vedel, že Boh mu to povedal a bol odhodlaný nezameriavať sa na to, aké je to v prirodzenej oblasti nemožné, aby on a Sára mali dieťa. Namiesto toho, ako čítame vo verši pre dnešok, veril v Božie zasľúbenie a udržal sa v tom neoblomne tým, že uctieval Boha.

Znovu zopakujem, že Abrahám bol v prirodzenej oblasti v beznádejnej situácii. V skutočnosti, ak by tam bolo čo i len trochu nádeje, znamenalo by to, že ľudia po deväťdesiatke môžu mať biologické dieťa. Napriek tomu Abrahám stále dúfal a veril v Božie zasľúbenia. Pozrel na svoje okolnosti, uvedomil si, že okolnosti sú proti nemu, ale stále sa nevzdával. Ani vtedy, keď ako Biblia hovorí, že jeho telo bolo staré a Sárino lono bolo neplodné a mŕtve. Tvárou v tvár tomu, že to bolo prirodzene nemožné, Abrahám neustúpil nevere, nezakolísal sa vo viere a ani v otázke Božieho zasľúbenia. Namiesto toho, keď chválil Boha bol posilnený vo viere.

Ak vám Boh dal zasľúbenia a stále čakáte na ich naplnenie, buďte ako Abrahám. Pamätajte na to, čo Boh povedal a neustále Ho uctievajte.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Uctievaj Boha kým čakáš na naplnenie Jeho zasľúbení.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon