Zdieľaj evanjelium uspokojovaním praktických potrieb

Zdieľaj evanjelium uspokojovaním praktických potrieb

A Kráľ odpovedajúc riekne im: Amen vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. —Matúš 25:40

Raz som počula príbeh o jednom evanjelistovi v Rusku, ktorý chodil a dookola hovoril ľuďom: „Ježiš ťa miluje, Ježiš ťa miluje.“ Rozdával evanjelizačné letáky, až raz mu jedna žena povedala: „Vieš čo? Tvoje kázanie a evanjelizačné letáky mi nenaplnia brucho.“

Tento príbeh poukazuje na jeden dôležitý bod. Niekedy potrebujeme ukázať ľuďom Božiu lásku tým, že uspokojíme ich fyzické potreby a až potom môžeme zdieľať Kristovo evanjelium.

Ježiš rozprával o dôležitosti uspokojovania fyzických potrieb ľudí. V Matúšovi 25 povedal, že ak nakŕmime hladného či dáme vodu smädnému, oblečieme núdzneho, či sa postaráme o chorého, tak akoby sme tie veci urobili Jemu. Ukázal nám, ako praktická pomoc nejakému človeku vytvorí úžasnú príležitosť zdieľať s ním evanjelium.

Ak niekto vidí Božiu lásku reálne, v akcii, vo svojom živote, tak je pre neho oveľa jednoduchšie uveriť nášmu posolstvu, že ho Boh miluje.

Ako to vyzerá prakticky? Môže to začať niečím malým, napr. objatím niekoho blízkeho, kto sa cíti nemilovaný. Potom môžeš podporiť služby, ktoré pomáhajú chorým, smädným a hladným. Možno môžeš byť dobrovoľníkom v kuchyni, kde sa varí polievka pre bezdomovcov či pomáhať v svojej komunite, alebo odísť na misiu slúžiť núdznym. Existuje nekonečné množstvo možností, ak sa rozhodneš slúžiť iným nielen slovami, ale aj praktickými skutkami.


Modlitba

Pane, chcem, aby za mojimi slovami bolo vidieť aj skutky. Ukáž mi, ako môžem prakticky pomôcť ľuďom, ktorých mi Ty dávaš do cesty, aby mohli mať skúsenosť s mocou Tvojej lásky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon