Zhodni sa so svojím manželom/manželkou

Zhodni sa so svojím manželom/manželkou

Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení (ako Moji nasledovníci) v mojom mene, tam som i ja v ich strede. – MATÚŠ 18:20

Biblia hovorí, že v zhode je moc. Hlavne to platí v manželstve. Môj manžel Dave a ja sme tak rozdielne osobnosti, ako je to len možné. Boh nás však stále viac spájal, takže začíname uvažovať podobným spôsobom a každým dňom sa viac zhodneme na určitých veciach. Stále sme dve rozdielne osobnosti, ale teraz môžeme vidieť, že Boh nás spojil zámerne.

Pokiaľ chcete mať vo svojom manželstve a v modlitebnom živote moc, potom musíte spolu vychádzať. Veľkou otázkou je: „Ako sa môže pár, ktorý sa navzájom nezhodne, naučiť sa zhodnúť?“ Dvaja ľudia sa zhodnú vtedy, keď prestanú byť sebecký. Sebeckosť je nezrelým zameraním sa na seba.

Kľúčom je starostlivosť o potreby druhej osoby, byť ochotný sa pokoriť a urobiť všetko, čo je v tvojich silách, aby si tieto potreby naplnil.

Keď to urobíte, môžete spolu žiť v zhode pred Pánom a kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Jeho mene, Boh je tam s nimi. Rozhodni sa teda dnes so svojím manželom/kou, že sa budete usilovať o zhodu a jednotu pred Pánom.


Modlitba

Bože, chcem zažiť moc zhody vo svojom manželstve. Pomôž nám žiť nesebecky, aby sme sa mohli efektívne stretávať v Tvojom mene.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon