Žite ako Kristus

Potom riekol Boh: Učiňme [Otec, Syn a Duch Svätý] človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou [krotkou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi 1.MOJŽIŠOVA 1:26

V Genesis 1:26, kde Boh povedal: „Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby…“, tento obraz sa nevzťahuje na fyzickú podobu, ale na charakterovú podobu. Boli sme stvorení, aby sme mali Jeho prirodzenosť, Jeho charakter, taký, ktorý sa odráža v Jeho Synovi Ježišovi.

Najväčším cieľom pre každého veriaceho je podobať sa na Krista. Je to naše najvyššie povolanie v živote. Je vzrušujúce vidieť, že vo vzťahu s Pánom môžeme byť s Ním tak podobní, že začneme riešiť situácie tak, ako by ich riešil Ježiš. Správať sa k ľuďom tak, ako by sa k nim správal Ježiš. Našim cieľom je chcieť urobiť veci tak, ako by ich robil Ježiš.
Ježiš je našim príkladom. V Jánovi 13:15 povedal svojim učeníkom, keď im ako služobník umyl nohy: „Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili.“ Každý deň a v každom smere pozerajte na Ježiša a nasledujte Jeho príklad, ktorý nám ukázal v Božom Slove pre náš každodenný život.


Boh bude milostivo pokračovať v spolupráci s každým z nás, kým sa nedostaneme na miesto, kde budeme konať tak, ako by konal Ježiš v každej situácii v živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon