Životne dôležitá nevyhnutnosť

Alebo vypestujte dobrý (zdravý) strom, i jeho ovocie bude dobré (zdravé); alebo vypestujte planý (chorý a hnilý) strom, i jeho ovocie bude plané (choré a hnilé); lebo strom poznať po ovocí. MATÚŠ 12:33

Pre veriaceho je správne myslenie niečo, čo je tak dôležité, že bez toho sa jednoducho nedá žiť – tak, ako je životne dôležitý tep srdca alebo krvný tlak. Sú veci, bez ktorých by nebolo života. Našim životným zdrojom, našim zdrojom správneho myslenia, je pravidelné, osobné spoločenstvo s Bohom v modlitbe a v Slove.

Biblia hovorí, že strom sa pozná po ovocí. To isté platí aj o našich životoch. Myšlienky prinášajú ovocie. Myslite dobré myšlienky a ovocie vo vašom živote bude dobré. Myslite zlé myšlienky a ovocie vo vašom živote bude zlé.

V skutočnosti sa môžete pozrieť na postoj človeka a vedieť, aké myslenie prevláda v jeho živote. Milý, láskavý človek nemá zlé, pomstychtivé myšlienky. Z rovnakého dôvodu skutočne zlý človek nemá dobré, láskyplné myšlienky.

Keď prechádzate dnešným dňom, povzbudzujem vás, aby ste mysleli zdravé, zbožné myšlienky a dovolili im, aby oni určovali smer vášho života, pretože ako človek myslí vo svojom srdci, taký je (Príslovia 23:7).


Čím viac času trávite v Božom Slove, tým ľahšie budete odmietať nesprávne myšlienky a vyberať si správne myšlienky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon