Zjednoduš svoje modlitby

… Lebo veľa [dynamicky] zmôže horlivá (úprimná, ustavičná) modlitba spravodlivého. – JAKUB 5:16

Naučila som sa, že jednoduché, úprimné modlitby plné viery vždy pritiahnu Božiu pozornosť. Žiaľ, často to prehliadame a robíme z našich modlitieb veľkú šou, hoci v skutočnosti je modlitba jednoduchou komunikáciou s Bohom.

Musíme si dávať pozor, aby sme netúžili zapôsobiť na druhých modlitbou. Myslím si, že niekedy cítime, že potrebujeme byť výrečnými. Chceme zapôsobiť na Boha svojimi frázami a znieť sväto. Boh sa však chce s nami len porozprávať.

Chce, aby sme sa s Ním rozprávali ako s priateľom – nie s iným tónom hlasu. Ak nerozprávame staroslovienčinou počas dňa, tak ju nepotrebujeme používať ani počas modlitby.

Taktiež sa nemusíme modliť štyri hodiny v kuse. Je dobré si naplánovať čas modlitby, ale mali by sme sa pomodliť a potom pokračovať v práci, dokiaľ nepocítime opäť potrebu sa modliť.

Modlitba sa stane uspokojivou len vtedy, keď ju využiješ ako príležitosť uctievať a ďakovať Bohu za všetko, čo pre teba robí, ako príležitosť získať Jeho pomoc a zapojiť Ho do všetkého, čo robíš. Boh tu nie je na to, aby si na Neho zapôsobil… Je tu na to, aby žil život spolu s tebou. Nepredvádzaj sa. Len Ho pozvi.

Modlitba

Svätý Duchu, nedovoľ mi, aby som modlitbu premenil na predstavenie! Nechcem sa modliť nejakým spôsobom a istý čas len preto, aby som na Teba zapôsobil. Jednoducho chcem, aby si bol mojím najbližším priateľom a bol súčasťou každého aspektu môjho života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon