Zmena je proces

A tak čakal (Abrahám) trpezlivo a dosiahol zasľúbenie. ŽIDOM 6:15

Zmena neprichádza ľahko. Nikdy nezabudnem na pani, ktorá ma oslovila jedného dňa po skončení vyučovania. Nahnevane si dala ruky v bok a povedala: „Chcem späť svoje peniaze!“ Bola som dosť prekvapená jej vyhlásením a odpovedala som: „Čo tým myslíš, že chceš svoje peniaze späť?“ Povedala: „Joyce, dávala som tvojej službe a robila som to, čo hovoríš, že mám robiť, celé dva týždne a nič sa nezmenilo!“

Keď sa na to pozriem spätne, je to dosť komické, ale v momente, keď som tejto žene vysvetľovala, že to tak nefunguje, to nebola zábava. Zmena si vyžaduje čas. Na úspešné zvládnutie procesu dosiahnutia požadovaného výsledku je potrebná trpezlivosť. Odišla znechutení, pretože chcela okamžitú nápravu a to nám Boh neponúka. Keď ste boli spasení, vykročili ste na cestu, ktorá vás vedie na celoživotnú cestu zmeny. Naše životy sa menia skrze Božie Slovo (Jakub 1:21-25).

Aby ste mohli žiť v blízkom, intímnom spoločenstve s Bohom, urobte rozhodnutie, že budete celoživotným nasledovníkom a študentom. Prečítajte si Slovo. Počúvajte vyučovanie o Slove. Nie je nič lepšie, ako dostať Božie Slovo do svojho srdca… je to najdôležitejšia časť procesu.


Biblia hovorí, že skrze vieru a trpezlivosť zdedíme Božie zasľúbenia (Židom 6:12) a viera prichádza počutím Božieho Slova (Rimanom 10:17).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon