Zober to osobne

Zober to osobne

„Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem.“ (JÁN 15:14)

V dnešnom verši nám Ježiš hovorí, že sme Jeho priatelia, ak Ho poslúchame. V nasledujúcom verši hovorí, že už nás nevolá svojimi sluhami, ale priateľmi. Je zrejmé, že chce mať s nami osobný vzťah. Dokazuje to skrze fakt, že žije v nás. Aký osobnejší vzťah môže niekto mať, než to, že žije vo vnútri tej osoby?

Ak by Boh chcel, aby s nami mal vzdialený, pracovný, profesionálny vzťah, žil by niekde ďaleko. Možno by nás občas navštívil, ale určite by neprišiel na to, aby mal trvalý pobyt v tom istom dome ako my.

Keď Ježiš zomrel na kríži, urobil cestu, aby sme sa my mohli osobne dostať k všemohúcemu Bohu. Aká úžasná myšlienka! Len o tom premýšľajte: Boh je náš osobný priateľ!

Ak poznáme niekoho, kto je veľmi dôležitý, máme radosť, ak môžeme povedať: „Oh, áno, táto osoba je mojím priateľom. Chodím do jeho domu. Neustále a veľmi často sa navštevujeme.“ To isté môžeme povedať o Bohu, ak naplníme našu časť vzťahu s Ním, počúvame Jeho hlas a poslúchneme to, čo hovorí, a zostávame v Jeho prítomnosti každý deň.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Môžeš mať osobný vzťah s Bohom, On je tvoj priateľ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon