Zostaň v Bohu

Zostaň v Bohu

„Ak zostanete vo mne [zostaňte vitálne spojení so Mnou], a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám!“ (JÁN 15:7)

Dnešný verš nám hovorí, že môžeme prosiť o čokoľvek a stane sa nám, ak zostaneme v Kristovi. Jediný spôsob, ako je to možné, je zjednotenie našich túžob s Božími túžbami, ktoré nastane postupne ako budeme rásť v Ňom.

Cieľom každého pravého veriaceho je byť v jednote s Bohom. Duchovne sa to stane, keď sme sa znovuzrodili, stane sa to v mysli a tiež v oblasti emócií, ak budeme rásť, a dospievať v Ňom. Ak to robíme, naše túžby sa stávajú Jeho túžbami a pri ich napĺňaní sme v bezpečí.

Povedzme, že moja a Daveova služba je dobrým príkladom. Božia túžba bola, aby sme boli v službe a pomáhali ľuďom skrze dary, akými nás obdaroval. Toto bolo aj túžbou našich sŕdc. Nemohli by sme každý víkend, mnoho rokov, stráviť cestovaním, bývaním v hoteloch, byť ďaleko od našej rodiny, ak by naša túžba po službe nebola daná Bohom. Dal do nás takú silnú túžbu po službe, že sme boli ochotní priniesť akúkoľvek potrebnú obeť alebo prekonať akúkoľvek prekážku, ktorá mohla prísť, len aby sme naplnili Jeho vôľu pre nás.

Zostať verný Bohu znamená byť s Ním, tráviť s Ním čas, žiť v Jeho prítomnosti, starať sa o túžby, ktoré On dáva do našich sŕdc, pretože to je Jeho vôľa pre nás. On k nám rozpráva a dáva svoje túžby do našich sŕdc, takže sa budeme modliť, a prosiť Ho o veci, ktoré nám chce dať. On bude verný, aby nám naplnil naše túžby dovtedy, kým to budú aj Jeho túžby a tak dlho, kým my budeme v Ňom.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Buď „zavesený“ na Bohu, On je skvelý spoločník.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon