Zvládať svoje emócie

Zvládať svoje emócie

Hospodin, tvoj Boh je v tvojom strede, udatný hrdina, ktorý zachráni… – SOFONIÁŠ 3:17

Jednanie s emóciami je faktom v živote. Kým budeme žiť, budeme zažívať rôzne druhy emocionálnych pocitov a reakcií. Nemôžeme popierať ich existenciu a ani sa kvôli nim cítiť vinnými.

Avšak, potrebujeme sa naučiť zvládať svoje emócie. Je to jednoduchšie, keď pochopíme, že im nemôžeme veriť. Môžu byť naším najväčším nepriateľom. Satan používa naše emócie proti nám, aby nám zabránil chodiť v Duchu.

Je dôležité vedieť, že Pán, náš Boh, ktorý prebýva v každom z nás, je mocný. Jeho moc v nás nám umožňuje premôcť naše pocity a byť vedenými Jeho nemenným Slovom a Duchom, namiesto našich nestálych pocitov a emócií.

Duchovná stabilita a emocionálna zrelosť neprichádzajú prirodzene. Musíš po nich túžiť celým svojím srdcom a byť odhodlaný ich získať. Keď emocionálnu stabilitu urobíš svojou prioritou, Boh je viac než ochotný pomôcť ti zvládnuť tvoje emócie.

Povzbudzujem ťa, aby si sa o to usiloval. Užívaj si emocionálnu stabilitu a radostný, víťazný život!


Modlitba

Bože, rozhodujem sa usilovať o emocionálnu stabilitu. Nechcem byť kontrolovaný svojimi emóciami, ale chcem sa naučiť ich primerane zvládať. Ďakujem Ti, že žiješ vo mne a pomáhaš mi Svojou veľkou silou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon