Zvládni svoj test

Ale, Hospodine mocností, ktorý spravodlivo súdiš a skúmaš ľadviny i srdce… lebo Tebe som prenechal svoj spor [dal som to na Teba]. JEREMIÁŠ 11:20

Celý náš život je plný výziev, ktoré skúšajú naše odhodlanie a kvalitu našich skúšok charakteru, ktoré nás môžu posilniť a priviesť k hlbšiemu vzťahu s Bohom. Pomáhajú nám skutočne spoznať samých seba a pomáhajú nám nájsť slabé miesta v našom charaktere.

Ako sa niečo testuje? Vyvíja sa na to tlak, aby sa zistilo, či daná vec môže fungovať správnym spôsobom. Boh dovoľuje, aby do nášho života prišli skúšky, aby odhalili naše silné aj slabé stránky. Našim cieľom by malo byť vždy obstáť v skúškach a nie sa im vyhýbať. Skúšky prichádzajú vždy pred povýšením! Ak chcete povýšenie, budete musieť akceptovať skúšky a prejsť skúškami od Boha.

Apoštol Jakob povedal, že testy odhaľujú vecí, ktoré sú v nás (Jakob 1:2-4), a ja som s určitosťou zistila, že je to pravda. Ukazujú nám oblasti, v ktorých sme v Bohu vyrástli a ukazujú nám oblasti, v ktorých stále potrebujeme pomoc. A to je dobrá vec, pretože sa nemôžeme zlepšiť v žiadnej oblasti, ak nevieme, kde sú naše slabé stránky.


Charakter bude naozaj odhalený, ak sa naň vyvinie tlak.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon