100 spôsobov

Vãetci ich máme – tie dni, keâ sa nám zdá, æe sa niå nedarí. Samozrejme okrem toho, æe nám stále pribúdajú âalãie veci do náãho zoznamu úloh. Ste takmer stále unavení? Ste vyåerpaní? Prichytili ste sa pri tom, æe túæobne oåakávate lepãie dni – jednoduchãie dni? Príliã veça vecí sa uchádza o naãe obmedzené zdroje pozornosti, energie a åasu. Moæno sa dusíte a ani o tom neviete. Ak sa tak cítite, nie ste sami.

Stiahnuť
100 sposobov
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon