Bog vas lahko osvobodi ječe vaše preteklosti

Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost. (Luka 4,18)

Izviram iz zlorab, odraščala sem v disfunkcionalnem domu. Moje otroštvo je bilo polno strahu in muke.

Ko sem odrasla, sem se trudila živeti za Kristusa in v krščanskem slogu. Prepričana sem bila, da bo moja prihodnost vedno omadeževana z mojo preteklostjo. Kako je lahko nekdo s tako preteklostjo, kot je moja, zares dobro? Mislila sem, da je to nemogoče.

Ampak Jezus je rekel: »Duh Gospodov je nad menoj … Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost …« Jezus je prišel, da bi odprl vrata zaporov in osvobodil jetnike.

Nikakor ne morem napredovati, dokler ne spoznam, da me Gospod želi osvoboditi moje preteklosti. Morala sem verjeti, da niti moja preteklost niti moja sedanjost ne moreta določati moje prihodnosti, razen če to dovolim. Morala sem dovoliti Bogu, da me čudežno osvobodi.

Morda ste imeli obupno preteklost, ki še naprej negativno in moreče vpliva na vašo sedanjost. Toda pogumno vam pravim, ni treba, da je vaša prihodnost določena z vašo preteklostjo in sedanjostjo! Naj Bog zlomi okove vaše preteklosti.

Kratka molitev

Bog, verjamem, da si Ti močnejši kot moja preteklost. Sprejemam svobodo, ki mi jo daješ, in želim uresničiti Tvoje načrte, ki si jih pripravil zame.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon