Duhovna avtoriteta

Duhovna avtoriteta

Poslušajte svoje duhovne voditelje in jih ubogajte [podredite se jim, nenehno prepoznavajte njihovo avtoriteto nad vami], ker oni nenehno bedijo nad vašimi dušami in varujejo vašo duhovno blaginjo kot tisti, ki bodo dajali odgovor [za zaupanje]. [Naredite svoj del.] Tako bodo mogli to delati z veseljem in ne z vzdihovanjem in stokanjem, saj [tudi] vam to ne bi nič koristilo. (Hebrejcem 13,17)

Naša sodobna družba je polna uporništva; prav uporništvo nam preprečuje, da bi prepoznali Božji glas. Opazila sem, da ima mnogo, mnogo ljudi težave v zvezi z avtoriteto. To velja v zakonskih zvezah, družinah, šoli, poslu, mestnih in državnih upravah in po vsej naši kulturi. Podrejanje duhovni avtoriteti praktično ne obstaja.

Ko pastor poskuša opozoriti na kako napako, se ljudje pogosto razburijo, vznemirijo in želijo zapustiti cerkev – in to ni prav. Pavel je pogosto opozarjal na napake; to je bil del njegove službe kot duhovnega voditelja in to ostaja odgovornost za današnje duhovne voditelje. Pavel je rekel: »Ne gospodujemo [nad vami] …, ampak [raje delamo skupaj z vami] smo sodelavci [pri napredku] vašega veselja« (2 Korinčanom 1,24). Če bi razumeli in verjeli, da duhovni voditelji obstajajo zato, da bi naše veselje napredovalo, bi to sprejeli. In ko to naredimo, se bo naše veselje pomnožilo – prav tako pa tudi naša zmožnost prepoznavanja Božjega glasu.

Duh uporništva, ki danes deluje po svetu, je duh antikrista (duh nepostavneža, krivičnega, hudobneža), ki se, glede na Drugo pismo Tesaloničanom 2,7–8, noče podrediti nikomur. Ljudje danes pravijo, da zahtevajo svoje pravice, v resnici pa se pogosto le zoperstavljajo vsaki avtoriteti, razen svoji.


BOŽJA BESEDA ZA VAS DANES: Podrejajte se avtoriteti, kakor da služite Gospodu, in On vas bo blagoslovil in boste uspevali.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon