Biti dovoljno dobar

Biti dovoljno dobar

’’Videće trud duše svoje i nasitiće se; pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem, i sam će nositi bezakonja njihova.’’  Isaija 53:11

Za mnoge od nas, naš najveći problem je što ne volimo sebe, a iskrivljena slika koju imamo o sebi nam otežava da verujemo da nas Bog može voleti.

Godinama sam se borila sa ovim. Provela sam najmanje 75% svog života pokušavajući da se promenim, ali sve što sam stvarno radila je da sam stresirala sebe a đavo je stalno činio da se osećam krivom. Nikada se nisam osećala da sam dovoljno dobra.

Isaija 53 nam govori da kada je Isus umro na krstu za naše grehe, odneo je i krivicu. Toliko nas je voleo da je platio cenu da mi ne bismo morali da trpimo strašna osećanja osude. Ako iskreno zatražimo Bogu da nam oprosti, on će to učiniti, tako da nema razloga da živimo sa osudom.

Bog te voli, On želi da u to veruješ. On takođe želi da budeš slobodan od krivice i osude. Bog kaže da jesi dovoljno dobar, prihvati to danas i živi život u pobedi.

Početak molitve:

Bože, Tvoj Sin je uzeo moju krivicu i kaznu i u Hrisu sam dovoljno dobar. Danas to verujem i odbijam da živim sa krivicom i osudom. Tražim i primam tvoje oproštenje za moje grehe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon