Bliži Bogu u molitvi

Bliži Bogu u molitvi

‘’Bdite i molite se, da ne padnete u iskušenje. Duh je, doduše, voljan ali je telo slabo.’’ —Matej 26:41

Molitva je duhovno oružije koje nam je Bog dao da ratujemo. Molitva je razgovor sa Bogom u kome tražimo pomoć ili govorimo o nečemu što nas muči. Molitva ometa neprijateljski plan! Ako želiš da imaš dobar molitveni život, razvijaj lični odnos sa Nebeskim Ocem. Znaj da te On voli, da je pun milosti i da će ti pomoći. Upoznaj Isusa, On je tvoj prijatelj koji je umro za tebe. Upoznaj Svetog Duha, On je uvek tu za tebe kao tvoj Pomagač. Dopusti mu da ti pomogne. Treba da koristimo sve vrste molitvi u našem hodu sa Bogom. Postoji molitva dogovora između svoje ljudi, kao i zajednička molitva grupe ljudi. Postoji molitva zahvalnosti, slavljanja, zaveta, posvećenja… Koju god vrstu molitve da moliš, ispuni je istinama iz Božije Reči.

Skloni smo da odlažemo molitvu, zato se odmah pomoli kada prepoznaš ili osetiš potrebu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon