Bog može da te oslobodi iz zatvora tvoje prošlosti

Bog može da te oslobodi iz zatvora tvoje prošlosti

”Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscelim skrušene u srcu; da propovedim zarobljenima da će se otpustiti, i slepima da će progledati; da otpustim sužnje.” Luka 4:18

Odrasla sam u nefunkcionalnom domu gde sam bila zlostavljana. Moje detinjstvo je bilo ispunjeno strahom i mukama.

Kao mlada devojka, dok sam pokušavala da živim hrišćanski način života i sledim Hrista, verovala sam da će moja budućnost uvek biti narušena mojom prošlošću. Pomislila sam: Kako će osoba poput mene sa takvom prošlošću ikada biti u potpunosti ispravna? To je prosto nemoguće!

Ali Isus je rekao Duh Gospodnji je na meni…poslao me je da oslobodim zarobljenike... Isus je došao da otvori zatvorska vrata i da oslobodi zarobljenike.

Nisam mogla da ostvarim nikakav napredak dok nisam shvatila da Bog želi da me oslobodi iz zatvora moje prošlosti. Trebala sam da verujem da ni moja prošlost ni sadašnjost ne određuju moju budućnost, sem ako to sama ne dopustim. Trebalo je da dopustim Bogu da me oslobodi na čudesan način.

Možda si imao tešku prošlost koja i dalje utiče na tebe na negativan i depresivan način. Ali ja vam hrabro kažem, tvoja prošlost ne odeđuje tvoju sadašnjost ni budućnost! Neka Bog slomi okove tvoje prošlosti.

Početak molitve:

Bože, verujem da si moćniji od moje prošlosti. Primam slobodu koju mi daješ. Želim da živim planove koje imaš za mene.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon