Bolest nije samo fizička

Bolest nije samo fizička

’’Na meni je duh Gospoda GOSPODA, jer Gospod me je pomazao da siromasima objavim radosnu vest, poslao me da iscelim one srca slomljenog, da sužnjima objavim oslobođenje i zatvorenima puštanje na slobodu.’’ Isaija 61:1

Biblija nas uči da je Isus došao da izleči naše rane, da isceli slomljena srca, i da nam da lepotu umesto pepela i ulje radosti umesto žalovanja (vidi Isaija 61:1-3).

Mnogi hrišćani čitaju ove stihove i znaju da Bog želi da nas isceli od fizičkih i duhovnih bolesti, ali postoji nešto više od toga. Istina je da su naše emocije deo naše šminke i mogu se razboleti kao i svaki drugi deo nas.

Danas je svet pun ljudi koji pate od emocijalnog bola. Uzrok bolu su često zlostavljanje, odbacivanje, napuštanje, izdaja, razočarenje, presuda, kritike ili druga negativna ponašanja drugih. Emocionalne boli mogu da budu razornije nego fizičke jer ljudi osećaju da treba da ih kriju i da se pretvaraju da ih nema.

Ako imaš emocionalne rane u svom životu, treba da znaš da Isus želi da te isceli. Ne pravi grešku misleći da je On zainteresovan samo za tvoj duhovni i fizički život. Predaj mu svoje rane. Isus želi da te isceli svuda gde si povređen!

Početak molitve:

Gospode, hvala što brineš o svakom delu mene…uključujući i moje emocije. Predajem ti sve svoje emocionalne boli i rane. Znam da možeš da me isceliš i obnoviš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon