Dođi bilo kada

Dođi bilo kada

‘’ U njemu, kroz veru u njega, imamo slobodu i pouzdanje da pristupimo Bogu.’’ Efescima 3:12

Bog nam je dopustio da se neustrašivo i hrabro približimo Njegovom prestolu milosti. U Efescima 3:12 smo ohrabreni da Bogu pristupamo slobodno.

Kroz naš odnos sa Hristom, Sveti Duh je uvek sa nama, prisutan je u našem duhu. Ovaj stih nam govori da zato što smo pravedni u Hristu, možemo biti sigurni da nas Bog voli i prihvata u svakom trenutku, i onda kada nam je potrebna Njegova milost i oproštenje, on nam to besplatno daje. Možemo mu prići za bilo šta nam je potrebno i kad god nam je potrebno.

Možemo otići kod Njega dvesta puta dnevno ukoliko želimo. Bog nam čak ne govori da moramo da pokucamo na vrata ili sačekamo da nas neko primi.

Zamisli da imaš prijatelja koji ti kaže: ‘’Slušaj, možeš da dođeš kod mene kad kod poželiš. Ne moraš da kucaš, ti si uvek dobrodošao, bilo dan ili noć. Samo uđi!’’

Sada zamisli da ti Bog to govori, bezrezervno, što znači da ne moraš da razmišljaš da li si zaslužio dobrodošlicu. To znači da čak iako napraviš neke greške ili učiniš stvari koje ne bi trebao, možeš da se pokaješ za svoje grehe, budeš očišćen Isusovom krvlju i hrabro uđeš u Njegovu prisutnost.

Početak molitve:

Gospode, neverovatno je to što mogu da dođem kod Tebe bilo kada i što si uvek sa mnom. Zahvalan sam na toj privilegiji i želim da ti zahvalim zato što me ohrabruješ da ti dođem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon