Dožiti novi početak

Dožiti novi početak

‘’…da promenite svoj način razmišljanja…’’ Efescima 4:23

Biblija je puna priča o ljudima koji su doživeli nove početke. Mojsije je postao vođa nakon što je četrdeset godina bio pastir. Pavle je mrzeo Hrista dok ga On nije promenio i učinio ga jednim od najvećih apostola svih vremena.

Kada primimo Isusa kao svog Spasitelja, to je novi početak. Postajemo nova bića sa prilikom da počnemo da živimo nov način života. Ali prvi korak u doživljavanju novog života je verovanje da nam je on dostupan.

Efescima 4:23 kaže da treba da promenimo svoj način razmišljanja. Lako je čitati o velikim ljudima u Bibliji i misliti da mi nismo poput njih. Kada počneš ovako da razmišljaš treba odmah da obnoviš svoj um.

Izaberi da razmišljaš u skladu sa Božijom Reči, ne u skladu sa svojim osećanjima. Primi Njegovu ljubav i doživi novi početak. Život postaje mnogo lepši kada živiš sa stavom da je Bog taj koji te menja iznutra. On ti daje novi početak a najbolje stvari tek dolaze.


Početak molitve

Gospode, želim da obnovim svoj um Tvojom Rečju. Znam da imaš novi početak i poziv za mene baš kao što si imao za Mojsija i Pavla. Primam to danas, verujući da Ti to možeš da doneseš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon