Gospod je naša stena

Gospod je naša stena

‘’On je stena, dela su mu savršena, pravedni su svi njegovi putevi. On je Bog veran i nepravdu ne čini. On je pravedan i pravičan.’’ —Ponovljeni zakon 32:4

Bog nas bezuslovno voli, i to uvek. Voli nas kad smo dobri ali ne prestaje da nas voli kada to nismo. Bog je strpljiv, spor na gnev, prepun milosti i uvek spreman da nam oprosti. Bog je Stena, čvrt i nepromenljiv temelj. On je veran i pravedan, savršen u svemu što radi. Nikada nas neće ostaviti. Šta bi se dogodilo u našem životu i životima ljudi oko nas kada bismo bili više nalik Bogu? Šta bi se dogodilo da smo puni ljubavi i milosti, sporni na gnev i uvek spremni da oprostimo? Šta bi se dogodilo da smo, kao naš Bog, pozitivni, mirni i velikodušni? On je naša Stena ali takođe i naš primer. Treba da težimo da budemo kao On. Svi možemo duhovno da rastemo i budemo promenjeni u Hristov lik. Bog ne očekuje od nas da postanemo savršeni preko noći, ali želi da nam pomogne da iz dana u dan postajemo sve sličniji Njemu.

Bog nam svakodnevno pomaže da postanemo sve sličniji Njemu. Nemoj da se obeshrabriš što moraš dosta da radiš na sebi – raduj se jer rasteš!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon