Moć obnovljenog srca

Moć obnovljenog srca

‘’Ali Gospod reče Samuilu: ‘Neka te ne zavarava njegov stas ili visina, jer njega sam odbacio. Gospod ne gleda ono što gleda čovek. Čovek gleda spoljašnjost, a Gospod gleda u srce.’’ —1. Samuilova 16:7

Bog je Bog srca. On ne gleda samo na spoljašnjost osobe, čak ni na stvari koje osoba radi i ne sudi na osnovu toga. Čovek sudi na osnovu tela, a Bog na osnovu srca. Moguće je učiniti nešto pogrešno a idalje imati ispravno srce. Bog radije upotrebljava osobu koja ima dobro srce i nekoliko problema, nego nekog ko se čini savršen, ali ima pokvareno srce. Veoma je važno da stupimo u kontak sa svojim unutrašnjim životom i stavom srca, načinom na koji se osećamo i razmišljamo o stvarima (onim što Biblija naziva skrivenim delom čovekovog srca), ako želimo da čujemo Božiji glas i živimo u bliskom odnosu sa Njim.


Kada Bog želi da upotrebi nekoga, On bira osobu koja je po Njegovom srcu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon